செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Friday, 22 January 2016

"சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரைகள்.


18-01-2016 அன்று தினமணியில் பஞ்சவர்ணம் அவர்கள் எழுதிய "சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரை.
சிறுதானியம்

02-12-2015 அன்று தினத்தந்தியில் பஞ்சவர்ணம் அவர்கள் எழுதிய "சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரை.
சிறுதானியம்

No comments:

Post a Comment