செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Tuesday, 7 June 2016

குங்குமத்தில் வெளிவந்த கட்டுரை

இன்று வெளியான 13-06-2016 தேதியிட்ட குங்குமம் தமிழ் வார இதழில் என்னை பற்றியும் தாவரத் தகவல் மையம் பற்றி வெளியான கட்டுரை.


No comments:

Post a Comment