செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Friday, 12 August 2016

மகிழம்பாடி


திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி வட்டம் மகிழம்பாடியில் ஊரின் பெயரில் உள்ள மரத்தைக் கிராமம் முழுவதும் நடுவதற்காக ஊர் மக்களிடம் மகிழமரக்கன்றுகளை வழங்குதல்