செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Friday, 12 August 2016

மகிழம்பாடி


திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி வட்டம் மகிழம்பாடியில் ஊரின் பெயரில் உள்ள மரத்தைக் கிராமம் முழுவதும் நடுவதற்காக ஊர் மக்களிடம் மகிழமரக்கன்றுகளை வழங்குதல்

No comments:

Post a Comment