செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Monday, 23 April 2018

சிறுதானியத் தாவரங்கள் - தமிழக அரசின் சிறந்த நூல்


எனது நூல் 'சிறுதானியத் தாவரங்கள்' 2015-ஆம் ஆண்டின் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் விழா 29-4-2018 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு தரமணி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற உள்ளது.சிறுதானியத் தாவரங்கள் 
தமிழக அரசின் சிறந்த நூல்