செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Tuesday, 5 June 2018

தினத்தந்தியில் எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் மதிப்புரை

தினத்தந்தியில் எனது நூல் மதிப்புரை


திருக்குறள்
திருக்குறள்

No comments:

Post a Comment