செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Monday 9 July 2018

தினமணி- திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் நூலின் மதிப்புரை

தினமணி செய்தி தாள் 09-07-2018 அன்று வந்த 'திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள்' என்ற எனது நூலின் மதிப்புரை


திருக்குறள்

No comments:

Post a Comment