செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Thursday, 16 August 2018

திருக்குறள் தாவரங்கள் வாசகர் கடிதம்

திருக்குறள்எனது திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள்' என்ற நூலை பற்றி பெங்களூரு வாசகர்

Aiyya Vanakkam Vaazgha Valamudan
I have gone through the THIRUKKURSL THAAVARANGAL BOOK
It is really superb  Aiyya. You have done a wonderful and excellent job.The explanation given to each Kural is so simple and even a lay man can understand it without much difficulty.In total  your contribution to Tamil language and Tamil Literature is an appreciable one sir.May Almighty's blessings be showered upon you at all times and at all places day and night so that you can do your best in the field of Tamil Literature in the years to come to the younger generations.
Vanakkam and Vaazgha Valamudan.
With Regards
Jayachandran
Bangaluru.

No comments:

Post a Comment