செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Friday 21 June 2019

நட்சத்திரங்களும் தாவரங்களும் - நூல்கள்


நட்சத்திரங்களும் தாவரங்களும் நூல்கள்

27 நட்சத்திரங்களுக்கான தாவரங்களை அடையாளம் காட்டும் நூல்களாக தயாரித்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது - அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை -இரண்டுநூல்கள், ரோகிணி, மிருகசீரிடம்- இரண்டுநூல்கள், திருவாதிரை, புனர்பூசம் பூசம்- இரண்டுநூல்கள், ஆயில்யம், மகம், பூரம் உத்திரம்- இரண்டுநூல்கள்,  அஸ்தம் சித்திரை-இரண்டுநூல்கள்,   சுவாதி விசாகம்- இரண்டுநூல்கள் அனுஷம் கேட்டை, மூலம், பூராடம் உத்திராடம்-இரண்டுநூல்கள்,  திருவோணம் அவிட்டம்- இரண்டுநூல்கள், சதயம் பூரரட்டாதி-இரண்டுநூல்கள் ,உத்திரட்டாதி, ரேவதி,

நட்சத்திர பாதங்களின் அடிப்படையில் ராசிகள் மாறுபடுவதால் 27 நட்சத்திர தாவரங்களுக்கு 36 நூல்களாக தயார் செய்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது 

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கான நூல்களிலும் அந்தந்த நட்சத்திரத்திற்கான விளக்கங்கள், நட்சத்திர விருட்சங்கள், நட்சத்திரத்துக்கான ராசி, நவக்கிரகம், திசை, மாதம் இவைகளுக்குமான வானவெளி பாகை அளவுகள், தாவர பட்டியல், அந்தத் தாவரங்களுக்கான விளக்கம், வகைப்பாட்டியல், நட்சத்திரங்ககளின் அடிப்படையில் பெயர் சூட்டுதல், தமிழ் பெயர்கள், நட்சத்திரத்துக்கான திருமண பொருத்தங்கள், நட்சத்திரங்களின் ஒளிப்படங்கள் உட்பட அனைத்தும் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது


1 அஸ்வினி நட்சத்திரம் (மேஷ ராசி)
அஸ்வினி
பக்கம் - 148 
   விலை - ரூ 250


2 பரணி நட்சத்திரம் (மேஷ ராசி)
 பரணி
பக்கம் - 150 
   விலை - ரூ 250


3 கார்த்திகை 1,  பாதம் (மேஷ ராசி)
கார்த்திகை 1 பாத நட்சத்திரம்
பக்கம் - 148 
   விலை - ரூ 250


4 கார்த்திகை 2,3, 4 பாதம் (ரிஷப ராசி)


கார்த்திகை 2,3, 4 பாதம்
பக்கம் - 84 
   விலை - ரூ 160

5 ரோகிணி நட்சத்திரம்  (ரிஷப இராசி)
ரோகிணி நட்சத்திரம்
பக்கம் - 86 
   விலை - ரூ160


6 மிருகசீரிட நட்சத்திரம் (1, 2) பாதம் (ரிஷப இராசி)

மிருகசீரிட நட்சத்திரம் 1, 2 பாதம்
பக்கம் - 84 

   விலை - ரூ 160

7 மிருகசீரிட நட்சத்திரம் 3, 4 பாதம் (மிதுனம் இராசி)
மிருகசீரிட நட்சத்திரம் 3, 4 பாதம்

பக்கம் - 84 
   விலை - ரூ 160
8 திருவாதிரை நட்சத்திரம் மிதுனம் இராசி
திருவாதிரை நட்சத்திரம்
      
                                                            பக்கம் - 76 
   விலை - ரூ 150

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் (1,2,3,)பாதம் மிதுனம் இராசி
புனர்பூசம் நட்சத்திரம் 1,2,3,பாதம்

பக்கம் - 78 
   விலை - ரூ 150


10 புனர்பூசம் நட்சத்திரம் (4)பாதம்  கடகம்   இராசி
புனர்பூசம் நட்சத்திரம் 4பாதம்

பக்கம் - 102
   விலை - ரூ 200
 11 பூசம் நட்சத்திரம்  கடகம்   இராசி
பூசம் நட்சத்திரம்

பக்கம் - 116
   விலை - ரூ 200

12 ஆயில்யம் நட்சத்திரம் கடகம்  இராசி
ஆயில்யம் நட்சத்திரம்
பக்கம் - 110
   விலை - ரூ 200

13 மகம் நட்சத்திரம் சிம்மம் இராசி
மகம் நட்சத்திரம்


பக்கம் - 94
   விலை - ரூ 18014 பூரம் நட்சத்திரம் சிம்மம் இராசி
பூரம் நட்சத்திரம்
பக்கம் - 78
   விலை - ரூ 15015 உத்திரம் நட்சத்திரம்   (1,) பாதம் சிம்மம் இராசி
உத்திரம் நட்சத்திரம் 1 பாதம்
பக்கம் - 78
   விலை - ரூ 150

16 உத்திரம் நட்சத்திரம்   (2,3,4) பாதம் கன்னி இராசி
உத்திரம் நட்சத்திரம் 2,3,4 பாதம்
பக்கம் - 98
   விலை - ரூ 180


17 அஸ்தம் நட்சத்திரம் கன்னி இராசி
அஸ்தம் நட்சத்திரம்

                            பக்கம் -102
                           விலை - ரூ 200


18 சித்திரை நட்சத்திரம்  (1,2) பாதம் கன்னி இராசி
சித்திரை நட்சத்திரம் 1,2 பாதம்
பக்கம் -152
   விலை - ரூ 250

19 சித்திரை நட்சத்திரம்  (3,4) பாதம் துலாம் இராசி
சித்திரை நட்சத்திரம் 3,4 பாதம்
பக்கம் -134
   விலை - ரூ 250
20 சுவாதி  நட்சத்திரம் துலாம் இராசி
சுவாதி  நட்சத்திரம்
பக்கம் -84
   விலை - ரூ 160
21விசாகம் நட்சத்திரம் (1,2,3) பாதம் துலாம் இராசி
விசாகம் நட்சத்திரம் 1,2,3 பாதம்
பக்கம் -84
   விலை - ரூ 160


22 விசாகம் நட்சத்திரம் (4) பாதம் விருச்சிகம் இராசி
விசாகம் நட்சத்திரம் பாதம்
பக்கம் -88
   விலை - ரூ 170

23 அனும் நட்சத்திரம் விருச்சிகம் இராசி
அனும் நட்சத்திரம்
பக்கம் -94
   விலை - ரூ 180

24 கேட்டை நட்சத்திரம் விருச்சிகம் இராசி
கேட்டை நட்சத்திரம்
பக்கம் -80
   விலை - ரூ 160


25  மூலம் நட்சத்திரம் தனுசு  இராசி
மூலம் நட்சத்திரம்
பக்கம் -78
   விலை - ரூ 180


26  பூராடம் நட்சத்திரம் தனுசு இராசி
பூராடம் நட்சத்திரம்
பக்கம் -78
   விலை - ரூ 180

27 உத்திராடம் நட்சத்திரம்  (1) பாதம் தனுசு இராசி
உத்திராடம் நட்சத்திரம் 1 பாதம்
பக்கம் -84
   விலை - ரூ 160

28  உத்திராடம் நட்சத்திரம்  (2,3,4) பாதம்  மகரம் இராசி 
உத்திராடம் நட்சத்திரம் 2,3,4 பாதம்
பக்கம் -96
   விலை - ரூ 200

29 திருவோணம்  நட்சத்திரம்  மகரம் இராசி 
திருவோணம்  நட்சத்திரம்
பக்கம் -92
   விலை - ரூ 170


30 அவிட்டம் நட்சத்திரம்  (1,2) பாதம்  மகரம் இராசி 
அவிட்டம் நட்சத்திரம் 1,2 பாதம்
பக்கம் -84
   விலை - ரூ 160


31அவிட்டம் நட்சத்திரம்  (3,4)பாதம் கும்பம் இராசி
அவிட்டம் நட்சத்திரம் 3,4 பாதம்
பக்கம் -108
   விலை - ரூ 200


32 சதயம் நட்சத்திரம் கும்பம் இராசி
சதயம் நட்சத்திரம்
பக்கம் -84
   விலை - ரூ 160
33 பூரட்டாதி நட்சத்திரம்  (1,2,3,) பாதம் கும்பம் இராசி
பூரட்டாதி நட்சத்திரம் 1,2,3, பாதம்
பக்கம் -106
   விலை - ரூ 200

34 பூரரட்டாதி நட்சத்திரம்  (4) பாதம் மீனம் இராசி
பூரரட்டாதி நட்சத்திரம் 4 பாதம்
பக்கம் -108
   விலை - ரூ 200
35 உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் மீனம் இராசி
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்
பக்கம் -88
   விலை - ரூ 17036 ரேவதி நட்சத்திரம் மீனம் இராசி
ரேவதி நட்சத்திரம்
பக்கம் -94
   விலை - ரூ 180No comments:

Post a Comment