செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Tuesday, 7 June 2016

குங்குமத்தில் வெளிவந்த கட்டுரை

இன்று வெளியான 13-06-2016 தேதியிட்ட குங்குமம் தமிழ் வார இதழில் என்னை பற்றியும் தாவரத் தகவல் மையம் பற்றி வெளியான கட்டுரை.


No comments:

Post a Comment